Kako je informacija osnovno demokratsko pravo, a obzirom na specifičnosti  problematike, rehabilitacije, integracije i zakonodavstva, članovi uredništva Šemsa Mustačević, Vesna Nazansky, Miroslav Pospiš i Ivan Fundak vjeruju da je potrebno nastaviti izlaženje časopisa «Sunce».

Glasilom se usmjerava pozornost zajednice  na potrebe i nepovoljan položaj  ugrožene skupine invalida u društvu. Časopis promiče podršku i olakšava položaj osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji u lokalnoj zajednici.