Brojne osobe s intelektualnim teškoćama i njihove obitelji često osjećaju da su diskriminirane u zajednici. O programskim aktivnostima autor tekstova Šemsa Mustačević i informatičar Ivan Fundak informiraju javnost putem web stranica.

Kako ne postoji politika  jednakih mogućnosti  da bi se zadovoljili zahtjevi načela jednakosti i isključivanja te diskriminacije invalida, udruga «Sunce» Varaždin promiče  kroz programske aktivnosti  puno i aktivno sudjelovanje  osoba s intelektualnim teškoćama u životu zajednice i pruža podršku pojedincima u nezavisnom životu.

Postojeći odnos institucija i pojedinaca u lokalnoj zajednici i socijalnoj sredini prema  osobama s intelektualnim oštećenjem stvara nepovoljan položaj u društvu, odvojenost i izolaciju obitelji i njihove djece s teškoćama, a segregacija jest jedna vrsta diskriminacije.

Prikupljanjem podataka od članova Udruge i podrobnom analizom imamo uvid u česta kršenja osnovnih prava na izjednačene mogućnosti osoba s intelektualnim teškoćama u pristupu, na diskriminaciju i segregaciju. Navedeno dodatno otežava kvalitetu mirnog i zadovoljnog življenja obitelji u odnosima koji i onako zahtijevaju  mnogo veći doprinos roditelja u odrastanju djeteta s teškoćama. Ovakvo stanje dovoljan je razlog da Udruga putem web stranica informira javnost i članove Udruge o bitnim promjenama u društvu i Udruzi.