Camphill zajednica u Jurketincu

Na Poglavarstvo Županije i Grada Varaždina predana je projektna dokumentacija centra za smještaj i zbrinjavanje odraslih osoba s intelektualnim oštećenjem  u Jurketincu.
Predsjednica Udruge Šamsa Mustačević ing.građ. izradila je građevinski dio  projekta, a prim.dr.sc. Miroslav Pospiš organizacijski dio  zbrinjavanja osoba s intelektualnim oštećenjem u  Jurketincu.
Udruga  dostavlja izrađenu dokumentaciju i prikupljene dokumente za izgradnju Centra u Jurketincu, sa zahtjevom da se izda suglasnost za prenamjenu područne škole u ruševnom stanju u budući Centar za osobe s intelektualnim oštećenjem.