Obnovljen zahtjev Poglavarstvu grada Varaždina  za dodjelu prostora

Udruga je pismeno obnovila zahtjev Poglavarstvu grada Varaždina  za prostor koji će koristiti za organiziranje klupskih aktivnosti za osobe s intelektualnim oštećenjem.

Kako se povećavao broj članova Udruge, razvijale su se razne vrste socijalnih aktivnosti za korisnike, zbog čega postojeći prostorni uvjeti nisu bili zadovoljavajući,  te se predsjednica  Šemsa Mustačević obratila  za pomoć u rješavanju prostora direktno gradonačelniku prof. Ivanu Čehoku. Razmatrano je nekoliko lokacija  u toku  godine.